Nắp thùng xe bán tải triton 2017 Giá từ 4tr

Giá nắp thùng xe bán tải Triton 2017 (Cập nhật tháng 6/2024)

nắp thùng xe bán tải triton 2017
nắp thùng xe bán tải triton 2017

Giá nắp thùng xe bán tải Triton 2017 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Loại nắp thùng:

  • Nắp thùng cuộn: Giá dao động từ 5 đến 10 triệu đồng.
  • Nắp thùng cứng: Giá dao động từ 7 đến 15 triệu đồng.
  • Nắp thùng cao: Giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng.
  • Nắp thùng thấp: Giá dao động từ 6 đến 12 triệu đồng.

Chất liệu:

  • Kim loại: Giá cao hơn so với nhựa.
  • Nhựa: Giá rẻ hơn so với kim loại.

Tình trạng:

  • Mới: Giá cao hơn so với cũ.
  • Cũ: Giá rẻ hơn so với mới.

Hãng sản xuất:

  • Hãng uy tín: Giá cao hơn so với hãng ít tên tuổi.
  • Hãng ít tên tuổi: Giá rẻ hơn so với hãng uy tín.

Dưới đây là bảng giá tham khảo nắp thùng xe bán tải Triton 2017:

Loại nắp thùng Chất liệu Tình trạng Giá bán (triệu VNĐ)
Nắp thùng cuộn Kim loại Mới 8 – 12
Nắp thùng cuộn Kim loại 5 – 10
Nắp thùng cuộn Nhựa Mới 6 – 9
Nắp thùng cuộn Nhựa 3 – 7
Nắp thùng cứng Kim loại Mới 12 – 18
Nắp thùng cứng Kim loại 8 – 15
Nắp thùng cứng Nhựa Mới 9 – 14
Nắp thùng cứng Nhựa 6 – 12
Nắp thùng cao Kim loại Mới 15 – 22
Nắp thùng cao Kim loại 10 – 20
Nắp thùng cao Nhựa Mới 12 – 18
Nắp thùng cao Nhựa 8 – 15
Nắp thùng thấp Kim loại Mới 9 – 14
Nắp thùng thấp Kim loại 6 – 12
Nắp thùng thấp Nhựa Mới 7 – 11
Nắp thùng thấp Nhựa 4 – 8

Trả lời